Skip to content

MY_HOST not set při získávání Let's Encrypt

Aleš Křenek requested to merge fix_cert into master

Ve swag/docker-compose.yml je $MY_HOST, což je asi OK, i když zřejmě nezamýšlený commit po jednom spuštění:

sed -i 's/HOST_PLACE_HOLDER/$MY_HOST/g' docker-compose.yml

FIXME: zřejmě to bylo myšleno s uvozovkami

XXX: bad coding practice, modifikovat za běhu soubor, který je v gitu

ale stačí MY_HOST exportovat, docker-compose už je spokojený, vše funguje, a ten sed je zbytečný

Merge request reports